PM que, Cá, Xôi, Sữa...các loại

Thông báo

KHUYẾN MẠI !


Lưu ý


Mr.Oscar

Chỉ cung cấp

dòng sản phẩm

CHẤT LƯỢNG CAO!

 

Không cung cấp

hàng giá rẻ

Kém chất lượng

Sản phẩm đang HOT!

Dòng hàng 

CHẤT LƯỢNG CAO

2 Thanh/kg/100 k

Sản phẩm đang HOT!

Dòng hàng 

CHẤT LƯỢNG CAO:

1kg/190 k

Sản phẩm đang HOT!

Dòng hàng 

CHẤT LƯỢNG CAO

Loại gói 30 que:

- Vàng: 115k/gói

- 3 sắc: 125k/gói

Loại hộp 13 que:

- Vàng: 52k/ hộp

_ Cốm: 59k/ gói

Dòng hàng 

CHẤT LƯỢNG CAO!

Dòng hàng 

CHẤT LƯỢNG CAO

160v/kg/52 k

Dòng hàng 

CHẤT LƯỢNG CAO

45v/kg/70 k

Dòng hàng 

CHẤT LƯỢNG CAO

50m/2 hộp/kg/80 k

Dòng hàng 

CHẤT LƯỢNG CAO

Chạo cá/kg/70 k

Chạo bò/kg/75 k

Chạo tôm, Chạo ốc...

Dòng hàng 

CHẤT LƯỢNG CAO

2m/kg/52 k

Sản phẩm đang HOT!

Dòng hàng 

CHẤT LƯỢNG CAO

Đang cập nhật giá

Dòng hàng 

CHẤT LƯỢNG CAO

33m/kg/70 k

Dòng hàng 

CHẤT LƯỢNG CAO

60v/kg/160 k

Dòng hàng 

CHẤT LƯỢNG CAO

60v/2 gói/kg/168 k

Dòng hàng 

CHẤT LƯỢNG CAO

100v/2goi/kg/144 k

Dòng hàng 

CHẤT LƯỢNG CAO

Đang cập nhật giá

Xoắn: 40k/cây

Đỏ: 35 k/cây

Song hỷ: 35 k/cây

Phú Sĩ: 35 k/cây

Anh đào: 35 k/cây

Gấu: 50 k/cây

Vọng nguyệt: 55 k/cây

Chả cá trứng: 72 k/cây

...

Xoắn: 40k/cây

Đỏ: 35 k/cây

Song hỷ: 35 k/cây

Phú Sĩ: 35 k/cây

Anh đào: 35 k/cây

Gấu: 50 k/cây

Vọng nguyệt: 55 k/cây

Chả cá trứng: 72 k/cây

...

Dòng hàng 

CHẤT LƯỢNG CAO

Xoắn: 40k/cây

Đỏ: 35 k/cây

Song hỷ: 35 k/cây

Phú Sĩ: 35 k/cây

Anh đào: 35 k/cây

Gấu: 50 k/cây

Vọng nguyệt: 55 k/cây

Chả cá trứng: 72 k/cây

...

Xoắn: 40k/cây

Đỏ: 35 k/cây

Song hỷ: 35 k/cây

Phú Sĩ: 35 k/cây

Anh đào: 35 k/cây

Gấu: 50 k/cây

Vọng nguyệt: 55 k/cây

Chả cá trứng: 72 k/cây

...

Xoắn: 40k/cây

Đỏ: 35 k/cây

Song hỷ: 35 k/cây

Phú Sĩ: 35 k/cây

Anh đào: 35 k/cây

Gấu: 50 k/cây

Vọng nguyệt: 55 k/cây

Chả cá trứng: 72 k/cây

...

Xoắn: 40k/cây

Đỏ: 35 k/cây

Song hỷ: 35 k/cây

Phú Sĩ: 35 k/cây

Anh đào: 35 k/cây

Gấu: 50 k/cây

Vọng nguyệt: 55 k/cây

Chả cá trứng: 72 k/cây

...

Kinh doanh vui vẻ!